Koszyk 0

Karta koszyka

Regulamin sklepu obowiązujący od 01.01.2021 r.

Sklep internetowy firmy Mesla, dostępny pod adresem sklep.mesla.pl, nazywany dalej jako sklep, prowadzony jest przez firmę Mesla P.U.H. Antoni Franczyk, wpisaną przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza działając na podstawie art. 7b ust. 1 oraz art. 7d ust. 1 ustawa z dnia 19 listopada 1990roku - Prawo działalności gospodarczej(Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.) do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 7287, NIP 734-000-40-58 . Siedziba firmy znajduje się w Nowym Sączu przy ul. Zawiszy Czarnego 37.

1. Sklep internetowy sklep.mesla.pl nazywany również sklep MESLA prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową sklepu dostępną w domenach mesla.pl.

2. Klienci otrzymują możliwość korzystania ze sklepu MESLA po dokonaniu rejestracji oraz utworzeniu w ten sposób indywidualnego konta, gdzie gromadzone są ich dane niezbędne do realizacji zamówienia oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w sklep.mesla.pl. Aby utworzyć konto w sklep.mesla.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie danych wymaganych w formularzu oraz akceptacji warunków regulaminu sklepu. Na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca rejestrację. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia konta pomiędzy klientem a sklep.mesla.pl, której przedmiotem są usługi świadczone przez sklep.mesla.pl na warunkach określonych w regulaminie. Usługi w ramach konta na sklep.mesla.pl mają charakter bezterminowy. Klient ma możliwość zerwania umowy dotyczącej prowadzenia swojego konta w każdym czasie, oprócz sytuacji, w której sklep.mesla.pl jest w trakcje realizacji zamówienia złożonego przez klienta. W takim przypadku umowa zostanie rozwiązana z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

3. W imieniu osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, wszystkie czynności w sklep.mesla.pl może dokonywać jedynie osoba, która jest do tego upoważniona.

4. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Jeśli produkt jest używany jest to wyraźnie określone w opisie przedmiotu.

5. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

6. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon, który jest dołączany do przesyłki. Na życzenie wystawiamy fakturę VAT. Chęć otrzymania faktury należy podać wraz ze składanym zamówieniem. Późniejsze zgłoszenie (po wysłaniu przesyłki) może się wiązać z koniecznością pokrycia kosztu wysłania faktury i odesłania paragonu. Dokument zakupu należy zachować i w przypadku skorzystania z przepisów, o których mowa w art 13 odesłać wraz ze zwracanym towarem.

7. Umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy klientem a sklep.mesla.pl ma charakter terminowy i trwa od momentu złożenia zamówienia do momentu zakończenia zamówienia. Miejscem zakończenia umowy związanej z zakupem produktów w sklep.mesla.pl jest adres dostawy wskazany przez klienta, a termin zakończenia to moment pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.

8. Po złożeniu zamówienia otrzymujesz e-mail z potwierdzeniem i danymi transakcji niezbędnymi do jej sfinalizowania.

9. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firm kurierskich. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku dostawy lub określanymi bezpośrednio dla każdego produktu. Koszt przesyłek nietypowych, ponadgabarytowych i zagranicznych jest ustalany przez sklep indywidualnie przed złożeniem zamówienia.

10. Możliwe są następujące formy płatności:

 • Przelewem. Niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie naszej firmy, realizujemy zamówienie.
 • Za pobraniem. Zamawiający pokrywa koszt zamówienia gotówką przy odbiorze towaru.

 11. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu, sklep MESLA zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności, poprzez wyłączenie możliwości płatności za pobraniem.

 12. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Standardowy czas dostawy towaru przez firmę kurierską od momentu nadania przesyłki nie przekracza 3 dni roboczych.

 13. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem Art.38 ustawy, mówiącym o tym, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których nie można odstąpić. Chcąc skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy można wykorzystać formularz, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.

Odstąpienie od umowy, o którym mowa w art. 13 stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEIDG.

Odstąpienie od umowy, o którym mowa w art. 13, wiąże się z poniesieniem przez odstępującego kosztu dostawy towaru do sklepu. Koszt ten wynika z cennika pocztowego operatora publicznego jako najtańsza przesyłka ,która jest adekwatna do bezpiecznego przesłania towaru do sklepu. Jeśli sklep będzie wymagał dostawy innym droższym środkiem transportu, wówczas to sklep pokryje koszt transportu.

Odstępując od umowy w trybie, o którym mowa w art. 13, kupujący ma obowiązek odesłania towaru w ciągu 14 dni od dnia, w którym skutecznie poinformował sprzedawcę o decyzji o odstąpieniu od umowy.

Niezwłocznie, w terminie 14 dni od otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy, sklep zwraca kwotę za produkt oraz za najtańszą przesyłkę jaka była dostępna w chwili składania zmówienia.

Zwrot w/w kwoty nastąpi dopiero po otrzymaniu przesyłki od kującego i po stwierdzeniu ewentualnego zmniejszenia wartości towaru, na skutek działań kupującego.

Kupujący odpowiada (również finansowo) za zmniejszenie wartości towaru, wynikające z obchodzenia się z towarem w sposób inny, niż konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

14. Produkty mogą posiadać obowiązującą na terenie Polski gwarancję producenta. Czas udzielenia gwarancji, o ile jest udzielana , widnieje na stronie produktu w jego opisie. Szczegóły oraz warunki realizacji gwarancji są opisane w druku gwarancji danego produktu. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu. Reklamacje z tytułu rękojmi należy zgłaszać niezwłocznie po stwierdzeniu wady produktu. Rękojmia trwa przez okres 24 miesięcy od chwili nabycia towaru.

Zgłoszenie reklamacji należy dokonać pisemnie wysyłając pismo listem poleconym na adres sklepu lub poprzez e-mail ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ). W treści e-maila należy opisać stwierdzoną wadę oraz proponowany sposób załatwienia reklamacji: naprawa, zamiana na nowy, zwrot kosztów, zwrot kwoty obniżającej wartość produktu z tytułu wady bez jej naprawy, inny wzajemnie ustalony. Zgłaszający reklamację poprzez e-mail jest zobowiązany się upewnić, że jego zgłoszenie było skuteczne tzn. że sklep otrzymał jego wiadomość np. poprzez dodatkowy kontakt telefoniczny z obsługą sklepu. Sklep w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia, skutecznie poinformuje kupującego o decyzji w sprawie uznania lub odrzucenia reklamacji oraz ustali ze zgłaszającym sposób załatwienia reklamacji.

Po ustaleniu szczegółów ze sklepem, produkt, o ile to konieczne, należy odesłać za pomocą Poczty Polskiej najtańszą możliwą przesyłką, adekwatną do bezpiecznego przesłania towaru do sklepu, bądź dostarczyć osobiście na adres sklepu MESLA w Nowym Sączu przy ulicy Zawiszy Czarnego 37. Jeśli sklep będzie wymagał dostawy innym, droższym środkiem transportu, wówczas sklep pokryje różnicę w koszcie transportu. Koszty przesyłki produktu w obie strony, wobec którego uznano reklamację, pokrywane są przez sklep MESLA. Jeśli reklamacja będzie bezzasadna zgłaszający reklamację pokrywa koszt transportu towaru do sklepu oraz koszt odesłania towaru z powrotem do klienta wg stawki za przesyłkę po jakiej nabył produkt. 

Kupujący może żądać odstąpienia od umowy z tytułu wady produktu, wyłącznie gdy wada ma charakter istotny.

Kupujący może żądać obniżenia ceny produktu jeśli reklamacja jest zasadna a towar można użytkować pomimo wady (wada nieistotna).

Sprzedawca może zaproponować naprawę wadliwego towaru o ile nie wiąże się to z nadmiernymi kosztami. Jeśli naprawa będzie bezskuteczna lub wiąże się z nadmiernymi kosztami, kupujący może żądać wymiany towaru na wolny od wad, a jeśli towar nie występuje już w sprzedaży w sklepie, może domagać się zwrotu kosztu zakupu - odstąpienie od umowy spowodowane wadą produktu.

Odstąpienie od umowy w w/w trybie skutkuje zwrotem kwoty za produkt wraz z poniesionymi kosztami za transport.

 15. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania, w którym był produkt transportowany, należy sprawdzić produkt w obecności kuriera oraz sporządzić protokół szkody w przypadku wystąpienia uszkodzenia, które powstało podczas transportu. Należy skontaktować się niezwłocznie ze sprzedawcą w celu zgłoszenia sprawy. Celem tych działań jest ustalenie sprawcy uszkodzenia, w celu prawidłowej realizacji umowy oraz postanowień gwarancji jak i ewentualnych roszczeń odszkodowawczych.

  16. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki. Jednocześnie kupujący, składając zamówienie, potwierdza, że został poinformowany o konieczności zapłaty za zamawiany towar wraz z kosztami transportu i innymi kosztami wymienionymi w trakcie składania zamówienia.

 17. Polityka cookies
Sprzedawca zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika i nie są przekazywane innym podmiotom. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej o tym dowiesz się w zakładce polityka cookies.

18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Spory mogą być rozstrzygane w trybie polubownym lub poprzez sąd właściwy dla siedziby właściciela sklepu.

19. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie firmy Mesla. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

Możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 14 dni. Jeśli to zrobisz, zwrócone zostaną wszystkie płatności otrzymane od Ciebie w chwili zakupu. Pamiętaj o konieczności pokrycia przez Ciebie kosztów przesyłki zwrotu towaru zgodnie z regulaminem. Rezygnując z zakupu, poinformuj nas o decyzji wypełniając Formularz zwrotu towaru. Skorzystaj ze wzoru znajdującego się poniżej. Przesyłkę poleconą nadaj na adres:

"MESLA" Produkcja-Usługi-Handel, Import-Eksport Antoni Franczyk
ul. Zawiszy Czarnego 37
33-300 Nowy Sącz

bądź formularz wyślij na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Upewnij się, że twoje zgłoszenie było skuteczne.

 

 FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

MESLA
ul. Zawiszy Czarnego 37
33-300 Nowy Sącz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Ja .........................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................., numer oferty.........................................
Data zawarcia umowy to........................................., data odbioru .........................................

Imię i nazwisko.........................................
Adres.........................................
Data.........................................

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Informacje o Administratorze i przetwarzaniu przez niego danych osobowych

 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Mesla Produkcja-Usługi-Handel, Import-Eksport Antoni Franczyk z siedzibą w Nowym Sączu, przy ul. Zawiszy Czarnego 37.
 2. Administrator prowadzi sklep internetowy pod adresem www.sklep.mesla.pl, zwany dalej Serwisem.
 3. Danymi osobowymi w myśl niniejszej Polityki Prywatności są wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 4. Podanie danych osobowych w celu realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Sklepu internetowego jest dobrowolne, ale jest również warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia umowy i realizacji usług.
 5. Pod akronimem RODO rozumieć należy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 6. Użytkownikiem w myśl niniejszej Polityki Prywatności jest każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub w inny sposób korzystająca z usług wskazanych w Regulaminie Sklepu Internetowego.
 7. Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć.
 8. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora.
 9. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 11. Osoby odwiedzające mogą przeglądać Serwis bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.

 

Cele oraz podstawy przetwarzania danych osobowych przez Administratora

 

 1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 1. realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Sklepu Internetowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (na podstawie art.     6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. analitycznym i statystycznym, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych    funkcjonalności i świadczonych usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 4. marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 1. Dane osobowe, jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę, będą przetwarzane również w celach:
 1. zbadania opinii o poziomie zadowolenia z dokonanych zakupów w sklepie
 1. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, mogą być rejestrowane w logach systemowych. Zebrane w logach informacje przetwarzane w związku ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych -  w szczególności, dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

 

Czas przetwarzania danych osobowych

 

 1. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
 2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

Odbiorcy danych

 

 1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, kurierskie.
 2. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.